Hindi

Ali Ali

Allah allah allah allah..
Allah allah allah

Tu dikha de raasta
Hai ali da vasta
Hausala tu kar ata
Mushkile mitta allah
Kuch ali ki jaisi taaqat
Hamko bhi zara de de
Hum to hai sadaai
Unke koi unse ye
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali

Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali

Tujh pe hai mera geeta
Mere ali da vasila
Maine dil se padha hai kalma
Lai lai il muhammad asad allah
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali

Jo muj tita rehmam ho
Allah tera hi bada karam ho
Jo muj tita rehmam ho
Allah tera hi bada karam ho
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali

Allah allah allah allah..
Allah allah

Tu dikha de raasta
Hai ali da vasta
Hausala tu kar ata
Mushkile mitta allah
Kuch ali ki jaisi taaqat
Hamko bhi zara de de
Hum to hai sadaai
Unke koi unse ye
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali

Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali

Tujh pe hai mera geeta
Mere ali da vasila
Maine dil se padha hai kalma
Lai lai il muhammad asad allah
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali

Jo muj tita rehmam ho
Allah tera hi bada karam ho
Jo muj tita rehmam ho
Allah tera hi bada karam ho
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali

Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ali ali ali ali ali ali

Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali

Allahu allahu allahu
Allahu akbar lai lai il
Lai lai il muhammad asad allah

Allahu akbar allahu akbar
Allahu akbar allahu akbar
Allahu akbar allahu akbar
Allahu akbar allahu akbar
Ali ali ali ali ali ali

Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali
Ashq buland teri ali ali.                      Scroll to Top